Elektronické podání

V rámci digitalizace státní správy je po občanech a podnikatelích požadováno, aby co možná nejvíce úkonů činili elektronicky. Leckteré bohatýrské rozmáchnutí státní správy tohoto druhu však skončilo nezdarem, případně bylo třeba přistoupit na výjimky a kompromisy. Zde přicházíme s přehledem informací o elektronickém podání v oblastech, které se našich klientů nejvíce týkají:
 

Informace platné pro rok 2014 

Přiznání DPH

Podání podle § 101a ZDPH má povinnost činit elektronicky plátce (nikoli identifikovaná osoba):

  1. právnická osoba,
  2. fyzická osoba, která přesáhne zákonem pro tento účel stanovený obrat 6 000 000 Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
  3. fyzická osoba, která má zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky (tj např. ten, kdo musí podávat formuláře, které lze podat pouze elektronicky, jako např. "souhrnné hlášení" či "výpis z evidence").
Praktické odkazy pro elektronické podání:
 
 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

 
Povinnost podat vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků mají dle § 38j, odstavce 6 zákona o daních z příjmů všichni plátci registrovaní k dani z příjmů ze závislé činnosti, kromě plátce daně, který je fyzickou osobou a u něhož počet těchto poplatníků v průběhu zdaňovacího období nepřesáhl v úhrnu 10 osob.
 
Praktický odkaz pro elektronické podání:
 

Sociální pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení dotáhla povinnost k podání převážné části svých formulářů téměř do konce. Avšak poté, co před koncem roku 2013 rozeslala zaměstnavatelům informace o povinnosti k elektronickému podání, ve vší tichosti na svých webových stránkách přišla s informací, že tato povinnost se na rok odkládá. 
 
Dřív nebo později však zaměstnavatele tato povinnost nemine. Zde jsou prezentovány iformace k elektronickému podání pro rok 2014: www.cssz.cz/cz/e-podani/
 
 

Datová schránka versus elektronický podpis

Naši klienti, kterým zpracováváme účetnictví a mzdovou agendu, se v podstatě touto otázkou trápit nemusí, neboť všechna podání za ně řešíme na základě plné moci prostřednictvím naší datové schránky či našeho elektronického podpisu.
 
Pro klienty, se kterými spolupracujeme externí formou je to však dilema. 
 
Obecně doporučujeme našim klientům spíše zřízení datové srchánky, neboť právnické osoby ji mají zřízenou povinně a pro fyzické osoby je to otázka několika minut na Czech Pointu (zde naleznete Váš nejbližší Czech Point kliknutím na mapku v odkazu: www.czechpoint.cz/web/ ) - schránka je zřízena bezplatně a dostupná z webových stránek www.mojedatovka.cz z kteréhokoli počítače, kde je zřízen přístup k internetu. Stačí Vám pouze znát Vaše uživatelské jméno a heslo k datové schránce. Toto heslo si můžete v nastavení zřídit natrvalo a zbavit se tak starosti s aktualizací hesla. 
Na druhou stranu datová schránka ověřuje Vaši identitu pouze v komunikaci s orgány státní správy, nemůžete ji použít v rámci korespondence se svým obchodním partnerem či bankou. Dále pak je třeba počítat s tím, že pokud máte zřízenou datovou schránkou, všechny úřady (včetně soudů) s Vámi budou komunikovat právě prostřednictvím datové schránky. Pokud Vám něco úřad doručí do datové schránky, je tato korespondence považována za doručenou, bez ohledu na to, zda jste si zprávu přečetli. Můžete si však v nastavení datové schránky zadat upozornění na Váš e-mail, že Vám nějaká zpráva došla. 
Pro notorické vyhýbače doručení pošty to však vítaný nástroj není :).
 
Elektronický podpis má tu výhodu, že ověřuje Vaši identitu pro komunikaci prakticky s kýmkoli. Nevýhodou je již zmíněné zpoplatnění tohoto elektronického podpisu. Dále pak fixace na PC, kde je nainstalován (pokud jej neuchováváte na nějakém přenosném zřízení, např. flash disku) a nutnost je po vypršení platnosti aktualizovat - to znamená znovu zaplatit a znovu nahrát do PC. Což může méně zdatným jedincům v oblasti IT činit potíže.
 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz