II. pilíř penzijní reformy

 

 

Důchodové spoření - druhý pilíř

Důchodové spoření - druhý pilíř důchodové reformy - je dobrovolný systém. Kdo se do něj rozhodne vstoupit, stane se pro něj závazným a až do svého odchodu do důchodu z něj nebude moci vystoupit.

Kdo může do systému vstoupit

Od 1.1.2013 do 30.6. 2013 se může zapojit každý, od 1.7.2013 už jen lidé mladší 35 let.

Komu se vyplatí spořit ve 2. pilíři

Dostupné nezávislé analýzy se shodují na tom, že dobrovolné důchodové spoření je všeobecně nevýhodné oproti setrvání jen ver státním pilíři. Může se vyplatit jen mužům, kteří do něj vstoupí již zamlada a budou celý život mít setrvale vysoké příjmy (případně stejně tak u mladých žen, které se vzdají rození dětí a péče o ně).

Kolik se spoří

Kdo se rozhodne spořit ve 2. pilíři, bude odvádět celkem 5% z své hrubé mzdy:

  • 3 %, která se přesměrují z průběžného státního důchodového systému
  • + navíc 2%, která zaplatí z vlastní kapsy

Jak proběhne výplata

Kdo si naspoří ve 2. pilíři, bude si moci vybrat, jak si své peníze vybere. Způsob výplaty si zvolí při odchodu do penze.

1. Renta na dvacet let

Fond peníze na účtu rozpočítá na 20 let a pak vyplácí měsíčně odpovídající část prostředků z účtu. Pokud účastník spoření zemře dříve, než je stihne vyčerpat, jeho dědicové obdrží zbývající část nevyčerpaných prostředků z účtu jednorázově. Vypláceny je celý zbytek naspořených prostředků (3 % + 2 %).

2. Anuita s pozůstalostní penzí na tři roky

Výplata penze nekončí úmrtím. Po tři roky vyplácí životní pojišťovna osobě, kterou účastník ve smlouvě uvedl, pozůstalostní penzi ve stejné výši jako byla starobní penze pro účastníka.

3. Doživotní penze - tzv. anuita

Výplata této penze končí úmrtím a nedědí se.

Výběr fondu a investiční strategie

Kdo vstoupí do 2. pilíře, bude spořit v penzijním fondu podle svého výběru. Ve vybraném fondu si zvolí jednu ze čtyř investičních strategií, které se budou lišit mírou rizika a mírou možného výnosu.

Úmrtí před odchodem do důchodu

 

Pokud by účastník vstoupili do 2. pilíře a zemřel během spoření předtím, než by mu začal být důchod vyplácen, staly by se naspořené prostředky součástí dědického řízení.

Pokud by dědic byl účastníkem důchodového spoření, byly by prostředky (naspořená 3 % + 2 %) převedeny na jeho účet ve II. pilíři. Pokud by dědic nebyl účastníkem spoření, byl by mu podíl na dědictví vyplacen hotově.

Pokud by účastník zemřel během spoření a měl nezletilé děti, byly by prostředky z účtu dětem vyplaceny během pěti let v pravidelných měsíčních splátkách. 

 

Zdroj: www.duchody-duchodci.cz/druhy-pilir-duchodove-sporeni.php

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz