Novinky 2014

 
Nový občanský zákon (z.č. 89/2012 Sb.), Zákon o obchodních korporací (z.č. 90/2012 Sb.) spolu s doprovodným zákonem a dalšími vyhláškami přináší obrovské množství změn, které není možné podchytit několika prostými poznámkami. 
Novinky, které budou naše klienty nějakým zásadním způsobem ovlivňovat, budeme zveřejňovat postupně, jak praxe ukáže, že jsou aktuální, důležité a limitující.
 

Jako vždy jsme pro Vás připravili aktualizaci sazeb

cestovních náhrad a stravného: https://www.uctodane.com/novinky/cestovne-a-stravne/  

 
a minimální výše záloh na pojistné pro OSVČ: https://www.uctodane.com/novinky/minimalni-zalohy-osvc-na-zp-a-sp/
 
 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz