Starobní důchodce a sleva na poplatníka

S účinností od 1. 1. 2013 byla starobním důchodcům odebrána možnost uplatnění základní slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně (resp. 2 070 Kč měsíčně).  /§35ba, odst.1, písm.a) zák. č. 586/1992 Sb./

Toto omezení bylo prostřednictvím Ústavního soudu zrušeno zpětně a to ve dvou fázích:

Zdaňovací období roku 2014

Ústavní soud nálezem sp. zn. PI. ÚS31/13 ze dne10. 7. 2014 rozhodl o neústavnosti této regulace slevy na dani u pracujících starobních důchodců. Tento nález byl vyhlášen ve Sbírce zákonů č. 162/2014 Sb. dne 4.8.2014. 

Tímto bylo omezení daňové slevy zrušeno a od 1.9.2014 již starobní důchodce, který u zaměstnavatele podepíše "prohlášení poplatníka" opět může slevu uplatnit. Stejně tak starobní důchodce OSVČ může za zdaňovací období roku 2014 slevu na poplatníka uplatňovate ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci - starobnímu důchodci, kterému nebyla do 31.8.2014 uplatňována sleva na dani na poplatníka se buď provede roční zúčtování daně, kde se tato sleva dodatečně zohlední, nebo si tento zaměstnanec podá daňové přiznání.

Stanovisko GFŘ k výše uvedenému nálezu Ústavního soudu: www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165

Zdaňovací období roku 2013

Následoval další nález Ústavního soudu sp. zn. ÚS 2340/13, který byl vydán 16.9.2014.  Tento nález shledává regulaci slevy na dani u pracujících starobních důchodců neústavní a to i zpětně pro rok 2013.

Tato nestandardní sitace si opět vyžádala, aby GFŘ vydalo metodiku, která by byla poplatníkům oporou : www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/casto-kladene-dotazy-sleva-na-dani-pro-starobni-duchodce-5391

Starobní důchodce, který chce uplatnit slevu na dani na poplatníka zpětně za rok 2013, může podat daňové přiznání (dodatečné ten, kdo za rok 2013 podal v termínu řádné) a to co možná nejdříve.  Dodatečně uplatňovat slevu za rok 2013 u zaměstnavatele nelze.

Problém nastává u těch zaměstnanců, kterým v roce 2013 byla odváděna daň srážková (zvláštní sazba daně). Ti mají bohužel smůlu, neboť v roce 2013 nebyla srážková daň zúčtovatelná a žádosti o převod daně srážkové na zálohovou finanční úřady nebudou kladně vyřizovat. 

 

 

 

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz