Zálohy OSVČ v režimu COVID

Úpravy pro placení záloh na SP a ZP pro OSVČ v rámci programu „Antivirus“

OSVČ – hlavní činnost:

 • Sociální pojištění:

Sníží své zálohy na důchodové pojištění o 2.544,- Kč a to v období 03 – 08/2020.

 • Pokud jste za březen již zaplatili, nevadí, částka bude evidována jako přeplatek a v rámci vyúčtování vrácena.
 • Pokud se rozhodnete zálohu nesnižovat, opět, co bude uhrazeno nad zákonem stanovený limit, bude evidováno jako přeplatek a v rámci vyúčtování vráceno.

 

 • Zdravotní pojištění:

Sníží své zálohy na zdravotní pojištění o 2.352,- Kč a to v období 03 – 08/2020.

 • V tomto případě bude umožněno stopnout zálohy na výše uvedené období úplně a částku přesahující minimální ZP, kterou byste měli hradit, zaplatit až v rámci vyúčtování za rok 2020.
 • Pokud jste za březen již zaplatili, nevadí, částka bude evidována jako přeplatek a v rámci vyúčtování vrácena.
 • Pokud se rozhodnete zálohu nesnižovat, opět, co bude uhrazeno nad zákonem stanovený limit, bude evidováno jako přeplatek a v rámci vyúčtování vráceno.

 

OSVČ – vedlejší činnost:

 • Sociální pojištění:

Pokud je vůbec povinna platit zálohy, sníží své zálohy na důchodové pojištění o 1.018,- Kč a to v období 03 – 08/2020.

 • Pokud jste za březen již zaplatili, nevadí, částka bude evidována jako přeplatek a v rámci vyúčtování vrácena
 • Pokud se rozhodnete zálohu nesnižovat, opět, co bude uhrazeno nad zákonem stanovený limit, bude evidováno jako přeplatek a v rámci vyúčtování vráceno

 

 • Zdravotní pojištění:

Výše zálohy se tímto opatřením nemění, pokračuje, jak bylo stanoveno přehledem za rok 2019

 • Neboť se na tyto pojištěnce nevztahuje minimální částka pojistného a jejich příjmy nejsou jen ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání).
 • Nadále platí, že zálohy nemusí platit osoba, jejímž hlavním příjmem je zaměstnání a bylo za ni zde odvedeno ZP alespoň z minimální mzdy a osoba, která po celý kalendářní měsíc pobírala dávky nemocenského.

 

 

Zdroj: sněmovní tisk:

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=785

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=787

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz