Cestovné a stravné

STRAVNÉ V TUZEMSKU

cesta trvala:

rok 2017  

rok 2018

rok 2019

5 - 12 hodin

72 - 86 Kč

78 - 93 Kč

82 - 97

12 - 18 hodin

109 - 132 Kč

119 - 143 Kč

124 - 150

více než 18 hodin

171 - 205 Kč

186 - 223 Kč

195 - 233

přičemž OSVČ může uplatňovat stravné pouze pokud prac. cesta trvala 12 - 18 hodin, nebo více jak 18 hodin

Pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen "bezplatné jídlo"), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 

Pozor! Povinnost krácení stravného platí i v případě, kdy je snídaně již zahrnuta v ceně ubytování.

Stravné zaměstnanci nepřísluší vůbec, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

  • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
  • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
 

===================================================================

NÁHRADY A CENY PHM PRO ZAMĚSTNANCE I PODNIKATELE:

ZÁKLADNÍ NÁHRADY

 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

pro jednostopá vozidla a tříkolky

1,10 Kč

1,10 Kč

1,10

pro osobní silniční motorová vozidla

3,90 Kč

4,00 Kč

4,10

PRŮMĚRNÉ CENY PHM

 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

benzin 95 oktanů

29,70 Kč

30,50 Kč

33,10 Kč

benzin 98 oktanů

32,50 Kč

32,80 Kč

37,10 Kč

motorová nafta

28,60 Kč

29,80 Kč

33,60 Kč


                               půměrná spotřeba PHM/100km dle technického průkazu VZOREC PRO VÝPOČET NÁHRADY NA 1 km   

Základní                                   x průměrná cena PHM viz výše

náhrada   +           ---------------------------------------------------------------------

                                                          100

===================================================================

STRAVNÉ V ZAHRANIČÍ ZA PRACOVNÍ CESTU, KTERÁ TRVALA:

 

Do 31.12.2018

Od 1.1.2019

Doba strávená mimo území ČR

Ze základní sazby

Doba strávená mimo území ČR

Ze základní sazby

1 – 6 hodin

25 %

1 – 12 hodin

1/3

6 – 12 hodin

50 %

12 – 18 hodin

2/3

nad 12 hodin

100 %

nad 18 hodin

100 %

pro konkrétní navštívenou zemi: 

ww.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vyhlaska-c-254-2018-sb-33479 pro rok 2019

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-401-2017-sb-30274 pro rok 2018

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/vyhlaska-c-366-2016-sb-26633 pro rok 2017

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2015/vyhlaska-c-309-2015-sb-23173 pro rok 2016

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708 pro rok 2015

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2013/vyhlaska-c-354-2013-sb-15140 pro rok 2014

www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2012/vyhlaska-c-3922012-sb-7267  pro rok 2013

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_66193.html pro rok 2012

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_59006.html  pro rok 2011

 

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz