Minimální mzda

 

Co je minimální mzda?

- je to nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu
- je uvedena v HRUBÉM
- do minimální mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
- je závazná pro všechny zaměstnavatele v podnikatelské sféře. Pro zaměstnavatele mimo podnikatelskou sféru (veřejné služby a správa) se mimo systém minimální mzdy uplatňuje ještě systém platových tarifů.
- vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.
 

Výše minimální mzdy

- určuje ji Nařízení vlády 567/2006 Sb. v násl. znění
- je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin (pomůcka k zatřídění příloha k Nařízení vlády 567/2006 Sb.: https://ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_567_2006 )
- hodinová výše se odvíjí od týdenního pracovního úvazku (resp. zda zaměstnanec pracuje v jednosměnném, dvousměnném, či třísměnném/nepřetržitém provoz)

 

Minimální mzda od 1.1.2020

Dle Nařízení vlády č. .../2019 Sb.

Skupina prací Kč/měsíc Kč/ hodinu
40 h týdně jednosměnný provoz 38,75 h týdně  dvousměnný provoz 37,50 h týdně třísměnný / nepřetržitý provoz
1. 14600 87,30 90,20 93,20
2. 16100 96,30 99,50 102,80
3. 17800 106,40 109,90 113,50
4. 19600 117,40 121,20 125,30
5. 21700 129,70 133,90 138,40
6. 24000 143,20 147,90 152,80
7. 26500 158,10 163,20 168,70
8. 29200 174,60 180,30 186,30

 

Minimální mzda od 1.1.2019

Dle Nařízení vlády č. 273/2018 Sb.

 

Skupina prací

Kč/měsíc

Kč/ hodinu

jednosměnný provoz

40 h týdně

dvousměnný provoz

38,75 h týdně 

třísměnný / nepřetržitý provoz

37,50 h týdně

1.

13350

79,80

82,40

85,20

2.

14740

88,10

91,00

94,00

3.

16280

97,30

100,50

103,80

4.

17970

107,40

110,90

114,60

5.

19850

118,60

122,50

126,60

6.

21900

130,90

135,20

139,70

7.

24180

144,50

149,20

154,20

8.

26700

159,60

164,80

170,30

 

 

Minimální mzda pro období 1.1.2007 - 31.12.2018 zde: cms.daneucto.webnode.cz/novinky/novinky-2013/minimalni-mzda-/

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz