Minimální mzda

 

Co je minimální mzda?

- je to nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu
- je uvedena v HRUBÉM
- do minimální mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
- je závazná pro všechny zaměstnavatele v podnikatelské sféře. Pro zaměstnavatele mimo podnikatelskou sféru (veřejné služby a správa) se mimo systém minimální mzdy uplatňuje ještě systém platových tarifů.
- vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.
 

Výše minimální mzdy

- určuje ji Nařízení vlády 567/2006 Sb. v násl. znění
- je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin (pomůcka k zatřídění příloha k Nařízení vlády 567/2006 Sb.: https://ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_567_2006 )
- hodinová výše se odvíjí od týdenního pracovního úvazku (resp. zda zaměstnanec pracuje v jednosměnném, dvousměnném, či třísměnném/nepřetržitém provoz)

 

Minimální mzda od 1.1.2022

Skupina prací Kč/měsíc Kč/ hodinu
40 h týdně jednosměnný provoz 38,75 h týdně  dvousměnný provoz 37,50 h týdně třísměnný / nepřetržitý provoz
1. 16200 96,40 99,60 102,90
2. 17900 106,50 110,00 113,60
3. 19700 117,50 121,30 125,40
4. 21800 129,80 134,00 138,50
5. 24100 143,30 148,00 152,90
6. 26600 158,20 163,40 168,80
7. 29400 174,70 180,40 186,40
8. 32400 192,80 199,10 205,70

 

Minimální mzda od 1.1.2021

 

Skupina prací

Kč/měsíc

Kč/ hodinu

40 h týdně jednosměnný provoz

38,75 h týdně  dvousměnný provoz

37,50 h týdně třísměnný / nepřetržitý provoz

1.

15200

90,50

93,50

96,60

2.

16800

99,90

103,20

106,60

3.

18500

110,30

113,90

117,70

4.

20500

121,80

125,80

130,00

5.

22600

134,40

138,80

143,40

6.

24900

148,40

153,20

158,30

7.

27500

163,90

169,20

174,90

8.

30400

181,00

186,90

193,10

Minimální mzda od 1.1.2020

Skupina prací Kč/měsíc Kč/ hodinu
40 h týdně jednosměnný provoz 38,75 h týdně  dvousměnný provoz 37,50 h týdně třísměnný / nepřetržitý provoz
1. 14600 87,30 90,20 93,20
2. 16100 96,30 99,50 102,80
3. 17800 106,40 109,90 113,50
4. 19600 117,40 121,20 125,30
5. 21700 129,70 133,90 138,40
6. 24000 143,20 147,90 152,80
7. 26500 158,10 163,20 168,70
8. 29200 174,60 180,30 186,30

 

Minimální mzda pro období 1.1.2007 - 31.12.2019 zde: cms.daneucto.webnode.cz/novinky/novinky-2013/minimalni-mzda-/

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz