Minimální mzda

 

Co je minimální mzda?

- je to nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu
- je uvedena v HRUBÉM
- do minimální mzdy a platu se pro tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli.
- je závazná pro všechny zaměstnavatele v podnikatelské sféře. Pro zaměstnavatele mimo podnikatelskou sféru (veřejné služby a správa) se mimo systém minimální mzdy uplatňuje ještě systém platových tarifů.
- vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr samostatně.
 

Výše minimální mzdy

- určuje ji Nařízení vlády 567/2006 Sb. v násl. znění
- je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin (pomůcka k zatřídění příloha k Nařízení vlády 567/2006 Sb.: https://ppropo.mpsv.cz/narizeni_vlady_567_2006 )
- hodinová výše se odvíjí od týdenního pracovního úvazku (resp. zda zaměstnanec pracuje v jednosměnném, dvousměnném, či třísměnném/nepřetržitém provoz)

 

Minimální mzda od 1.1.2024

Skupina prací Kč/měsíc Kč/ hodinu
40 h týdně jednosměnný provoz 38,75 h týdně  dvousměnný provoz 37,50 h týdně třísměnný / nepřetržitý provoz
1. 18900 112,50 116,20 120,00
2. 19500 11610 119,90 123,90
3. 21300 126,80 130,90 135,30
4. 21800 129,80 134,00 138,50
5. 24100 143,30 148,00 152,90
6. 26600 158,20 163,40 168,80
7. 29400 174,70 180,40 186,40
8. 37800 225,00 232,30 240,00

 

Minimální mzda od 1.1.2023

 

Skupina prací

Kč/měsíc

Kč/ hodinu

40 h týdně jednosměnný provoz

38,75 h týdně  dvousměnný provoz

37,50 h týdně třísměnný / nepřetržitý provoz

1.

17300

103,80

107,15

110,72

2.

17900

106,50

109,94

113,60

3.

19700

117,50

121,29

125,33

4.

21800

129,80

133,99

138,45

5.

24100

143,30

147,92

152,85

6.

26600

158,20

163,30

168,75

7.

29400

174,70

180,34

186,35

8.

34600

207,60

214,30

221,44

 

 

    Kontakt


Ing. Jana ŠTĚPÁNOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz