Minimální zálohy OSVČ 

Zálohy na zdravotní pojištění:

Hlavní činnost: 

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
1797,- Kč 1823,- Kč 1906,- Kč 2024,- Kč 2208,- Kč

Vedlejší činnost

a) při zaměstnání: 0,- Kč

b) plátcem pojistného stát (důchodce, student, rodičovská dovolená atp.) dle výpočtu z přehledu o příjmech a výdajích za předcházející kalendářní rok

 

Zálohy na sociální pojištění:

!!! Změna ve splatnosti sociálního pojštění!!!

https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181105-podnikatele-zbystrete-pravidla-pro-platbu-pojistneho-se-od-pristiho-roku-zmeni.htm
 
Přeloženo do jazyka srozumitelného - v prosinci je třeba zaplatit 2 platby na důchodovém pojištění a v lednu 2 platby na nemocenském pojištění, neboť ze splatnosti zálohy po uběhnutí daného měsíce přešla ČSSZ na platbu zálohy v daném měsíci.

 

Hlavní činnost:

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
1943,- Kč 1972,- Kč 2061,- Kč 2189,- Kč 2388,- Kč


Vedlejší činnost: 

rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
777,- Kč 789,- Kč 832,- Kč 876,- Kč 955,- Kč


- Pokud se v předchozím zdaňovacím období pojištěnec nepřihlásil k důchodovému pojištění: 0,- Kč.

 

Zálohy na nemocenské pojištění:

Rok 2012 - 2018:  115,- Kč

od 1.1.2019: 138,- Kč

 

Výpočet nemocenských dávek pro OSVČ: www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/davky/vypocet_davek_nemocenskeho_pojisteni_osvc_2012_03_25.htm

PLATBY ZÁLOH (čísla účtů a termíny pro úhradu)

- čísla účtů, kam zálohy hradit a termíny jejich úhrady naleznete: www.uctodane.com/o-nas/

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz