Přenesená daňová povinnost

 

Změna od 1.1.2013 :

- ruší se povinnost uvádět na daňovém dokladu sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je příjemce s odkazem na příslušné ustanovení zákona. Doklad by měl nés zejména údaje: "daň odvede zákazník" .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od 1.1.2012, pokud jste plátce DPH, bude mít Vámi vystavená faktura pro tuzemského plátce DPH na stavební a montážní práce tyto náležitosti:

 
- sazba DPH 0 %
 
- uvede se sdělení "režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH - výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno: sazba daně 14/20 % , kód plnění: 4"
 
- zeleně označený text: přestože Vy k výpočtu použijete 0 % sazbu, aby Váš zákazník věděl, kolik má odvést (a případně zpětně nárokovat) % DPH, měla by tuto informaci poznámka obsahovat (14% v případě že se jedná o práce na sociálním bydlení, 20% u ostatních staveb).
 
Pokud budete v pozici odběratele stavební práce, Váš obchodní partner totéž napíše na faktuře pro Vás. Pokud toto sdělení bude na jeho faktuře chybět, nemilosrdně takový doklad vracejte a vyžadujte doplnění této informace, jinak se vystavujete riziku, že budete muset DPH odvést, ale nebudete mít nárok na odpočet.
 
 

Co spadá a co nespadá do přenesené daňové povinnosti?

Prehled_nejcastejsich_dotazu_k_zatrideni_cast_I.xls (55,5 kB)
Prehled_nejcastejsich_dotazu_k_zatrideni_cast_II.xls (66,5 kB)
Prehled_nejcastejsich_dotazu_k_zatrideni_cast_III.xls (36 kB)
 

zdroj: cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_15152.html?year=0“

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz