Další služby

 

 • informování klientů o novinkách v legislativě, která se jich bezprostředně týká a výklad těchto zákonných ustanovení ve vztahu ke konkrétní činnosti klienta a důsledků změn pro něj vyplývajících,
 • příprava všech náležitostí a následné zastupování klientů při kontrolách (finanční úřad, OSSZ, ZP, dotace, atp.),
 • příprava předběžných účetních výkazů a vyplňování žádostí o dotace, úvěry atp.,
 • zpracování potvrzení o příjmech zaměstnanců pro účely žádosti o úvěr, sociální dávky, či soudní a exekuční řízení,
 • poradenství obchodním partnerům klienta v případě, že jsou jejich daňové doklady nekompletní či chybné a mohly by tak poškodit klienta, dále řešení vybraných obchodních případů, při jejichž zanedbání by mohlo dojít k ekonomickému, daňovému či jinému poškození klienta,
 • sestavování výkazů pro ČSÚ,
 • upozorňování klientů na jejich daňové povinnosti (např. odvod zálohy na daň z příjmu, silniční daně, změna v odvodech záloh na SP, ZP)
 • sepisování žádostí o stanovení záloh (daň, SP, ZP) jinak od povinnosti stanovené zákonem
 • výpočet cestovních náhrad OSVČ/zaměstnanců
 • drobné právní služby (sepisování různých druhů smluv)
 • podávání daňových přiznání a jejich příloh elektronickou cestou v případě, že pro tuto zákonem stanovenou povinnost není klient vybaven.

    Kontakt


Ing. Jana ŠTĚPÁNOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz