Zdravotní pojišťovny

 
Zdravotní pojišťovna             kód webové stránky

Všeobecná zdravotní pojišťovna 

111

www.vzp.cz

Vojenská zdravotní pojišťovna 201 www.vozp.cz/cs/index.html
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 www.cpzp.cz/main/index.php
Oborová zdravotní pojišťovna 207 www.ozp.cz
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 209 www.zpskoda.cz/cs
Zdravotní pojišťovna MVČR 211 www.zpmvcr.cz
Revírní bratrská pokladna 213 www.rbp-zp.cz

 

    Kontakt


Ing. Jana PAPEŽOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz