Švarcsystém

Novela zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti  se vypořádává s tzv. švarcsysétmem tak, že jej hodnotí jako nelegální práci. Zatímco do konce roku 2011 nehrozila sankce od orgánů provádějících kontrolu v oblasti pracovněprávních vztahů a hrozilo "pouze" postižení správcem daně, od počátku roku 2012 je oprávněna ukládat sankce inspekce práce .

Velmi dobře je toto téma zpracováno v následujících článcích Šubrta a Trezziové:

 

I. díl:

www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d36126v45832-zavisla-prace-nelegalni-prace-a-svarcsystem-od-1-1/?search_query=%C5%A1varcsyst%C3%A9m&search_results_page=

 

II. díl:

www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d36364v46129-zavisla-prace-nelegalni-prace-a-svarcsystem-od-1-1/?search_query=%C5%A1varcsyst%C3%A9m&search_results_page=

 

 

 

Zdroj:

Wolters Kluwer - Mzdová praxe, www. mzdovapraxe.cz

    Kontakt


Ing. Jana ŠTĚPÁNOVÁ       +420 724 294 961
       e-mail: ucto.jana@post.cz